Åpning Gloppen ungdomsskole

Den 11. mai var det offisiell åpning av Gloppen ungdomsskole. Vi har vært ansvarlig for ombygging av eksisterende skole og nybygg. Gjennom prosessen har det vært viktig for oss å få til gode dagslysforhold i alle undervisnings- og oppholdsrom, og det mener vi at vi har fått til!