Dale

Dale fabrikker

Fra tekstilfabrikk til asylmottak: Fortunen har fått i oppdrag å tegne om deler av lokalene til Dale Fabrikker, de skal få nytt liv som asylmottak. Det ble søkt om inntil 200 plasser, Vaksdal kommune har valgt å si ja til 100. Dermed fortsetter forhandlingene.