“Den gode byen”

Fortunen er spesielt dedikert i utviklingen av Bergen, både i byform- og arkitektonisk forstand, men hva er egentlig ”Den gode byen”? Gjennom videoen vår, ”Den gode byen”, får du innblikk i noen av våre byutviklingsprosjekter, i tillegg til våre tanker om hva ’den gode byen’ er og bør inneholde

Se “Den gode byen” via YouTube