Sletten

Drømmebyen på Sletten

Bergen kommune, Etat for Plan og Geodata gjennomfører områdeplan for søndre bydeler. Fortunen har laget utkast til ny situasjon, der innholdet er styrking av sentrumsfunksjoner, idrett og 600 leiligheter.