Untitled

Eidsvåg skole og Holen skole

Vi arbeider med mulighetsstudie for Eidsvåg skole og Holen skole. Begge har utfordrende situasjoner, men spesielt er Holen dramatisk, med 16 meters høydeforskjell innenfor det aktuelle området. Mulighetsstudiene fører over i reguleringsprosess.