Fjell-2020

Fjell 2020

Vi har levert Fjell 2020 – planforslag for Drammen kommune. Oppdraget inkluderer utvidelse av barneskole, indrettshall, bydelshus med bibliotek, kafe, torg og festsal. Forslagets hovedgrep er en intern allmenning som binder sammen gammel og ny bygningsstruktur og danner spennende møteplasser og gode samlingsarealer. Se mer her.