Gloppen_thumb

Gloppen ungdomsskole utvides

Byggearbeidene er godt i gang. Nytt undervisningsbygg er så godt som ferdig og rehabilitering-/ombygging av eksisterende skole er planlagt ferdigstilt sommer 2016. Det skal i tillegg bygges heis og nytt inngangsparti. Tiltakshaver og eier er Gloppen kommune. Prosjektet er organisert som en totalentreprise ( Veidekke Entr. AS).