Jåttå_feat

Jåttå videregående skole

Arbeidet med Jåttå videregående skole har nå kommet langt. Tomten har i utgangspunktet en høy utnyttelsesgrad, og det er utfordrende å etablere gode uterom, med god kontakt til skolen. Se mer om prosjektet i vår portfolio.