Landåshallen

Landåshallen og Bergenshallen

Vi arbeider med mulighetsstudie for Landåshallen og Bergenshallen for Bergen kommune.