Løvås-01

Løvås oppveksttun

Vi arbeider med mulighetsstudie og enkelt skisseprosjekt for Løvås oppveksttun, på oppdrag fra Bergen kommune.