Nygård-barnehage

Lyngtua og Nygård

Barnehager i Lyngdal kommune
Fortunen prosjekterer nye avdelinger til barnehagene Lyngtua og Nygård:
Lyngtua barnehage skal bygges ut til basebarnehage med 118 plasser fordelt på 7 baser. Barnehagen har i dag 2 avdelinger i brakkelokaler hvor den ene av disse er en spesialavdeling tilrettelagt for multifunksjonshemmede barn. Disse avdelingene skal inn i nytt bygg.
Nygård barnehage skal bygges ut til avdelingsbarnehage med 105 plasser fordelt på 5 avdelinger. Barnehagen har i dag en avdeling i leide lokaler som, sammen med en ny avdeling, skal inn i nytt bygg.