Fossli

Mulighetsstudie på kanten

På oppdrag fra Nasjonale Tursistveger arbeider vi med mulighetsstudie for Fossli hotel ved Vøringsfossen i Eidfjord. Hotellet har en dramatisk beliggenhet og en lang og spennende historie. Hotellet ble etablert i 1891, etter en spøk fra engelske gjester om at et hotel her ville bli en verdensattraksjon. Ola Garen tok de på ordet og satte i gang bygging av hotellet. Hotellet er oppført i tre byggetrinn, Frederik Konow Lund tegnet byggetrinn to. Hotellet eies i dag av 4. generasjon Garen. Sommeren 1896 bodde Edvard Grieg her, og skrev Opus 66: “når man har Vøringsfossen under seg, føler man seg mer uavhengig og våger mer enn nede i dalen” sitat Edvard Grieg.
Hør Opus 66 her.
Anlegget Vøringsfossen er norges tredje mest besøkte turistattraksjon. Nasjonale turistveger startet byggetrinn 1 av sitt prosjekt, tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk, i august, og er planlagt ferdigstilt i 2017. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig i 2020.