Minde-SFO

Nytt oppdrag for Bergen kommune

Nytt oppdrag for Bergen kommune: Minde skole, planprosess og detaljregulering. Det skal gjennomføres en analyse av mulig plassering og gjennomføringsmodell for SFO, spesialrom og fremtidig utvidelse av Minde skole. Dette skal inn i detaljregulering for hele skoleanlegget.