Jattaskole_GRA

Nytt oppdrag!

Fortunen har fått i oppdrag fra Rogaland fylkeskommune å prosjektere ny videregående skole, på ca 3000 kvm, i tilknytning til Jåttå videregående skole i Stavanger. Jåttå ble ferdigstilt i 2007 er 16.000 kvm og tegnet av Henning Larsen Architects. De nye arealene skal inneholde tilrettelagt oppplæring, tidligere avdeling Hinna.