Bergen Akuttsenter Barn

Adresse: Toppe, Åsane
Byggherre: Statsbygg
Prosjektet omfatter: Nybygg
Areal: 828 kvm
Status: Anbud utsendt 2009, prosjekt stoppet pga omorganisering av tjenesten
Foto/Ill.: Fortunen AS

Tomt med store høydeforskjeller og krav om at bebyggelsen skal fremstå som to bygg, et kontorbygg og et boligbygg. Bebyggelse og utearealer har et felles gjennomgående horisontalt areale som binder dem sammen. Boligbygget har utearealer mot sør med god kontakt til naturlig terreng.