Bogafjell Bebyggelsesplan

Adresse: Bogafjell, Rogaland
Byggherre: Sandnes Tomteselskap
Prosjektet omfatter: Reguleringsplan – Bebyggelsesplan
Areal: 39,4 daa
Foto/Ill.: Fortunen AS

Bebyggelsesplanen utbyggingsfeltet G1 på Bogafjell er en detaljering av en tidligere vedtatt, generell reguleringsplan. Bebyggelsesplanen fordeler all formål knyttet til et boligfelt: Plassering og høydesetting av 68 boliger, veitilførsel, vann og avløp, leke- og grøntareal og parkering.