Bu rasteplass

Adresse: Bu, Hardanger
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektet omfatter: Rasteplass: nybygg og landskap
Areal: ca 2000 kvm
Status: Anbud utsendt 2012, siden satt på hold.
Foto/Ill.: Fortunen AS

Rasteplass i forbindelse med Hardangerbroen. Består av servicebygg, rastebrygger, vandrebrygge og utsiktspunkt. Fjord, fjell og vegetasjon danner et sterkt, dramatisk og sammensatt visuelt bilde. Prosjektet tar utganspunkt i en sammenstilling av tett repetisjon av treelement, – i vertikalitet og horisontalitet. Det er det enkle tre-elementet som er grunnstokken, bokstavleg talt. Ved kontinuitet og presisjon i uttrykket, får anlegget en styrke som, på tross de overveldende omgivelsene, vil være synlig.