DIB Barnehage

Adresse:Internasjonal Barnehage i Sollien, Sollien 29, Bergen kommune
Byggherre: Den Internasjonale Barnehage v/ Devi Pandey
Prosjektet omfatter: Nybygg – barnehage
Areal: 390 kvm
Status: Ferdigstilt 1990
Foto/Ill.: Fortunen AS

Ny internasjonal barnehage med 34 plasser for barn mellom 3 og 6 år.