Drømmebyen Bergen

Adresse: Dokken i Bergen
Byggherre: Bergen Kommune
Prosjektet omfatter: Reguleringsplan for Dokken i Bergen
Status: Konkurranse 2006
Foto/Ill.: Fortunen AS

”Drømmebyen Bergen” er en visjon for en ny flytende bydel på Dokken. Denne bydelen skal romme 5000 nye boenheter, kultur, næring, byrom og allmenn by-bruk.