Drømmebyen Bergen 2.0

Adresse: Dokken/ Nøstet – Bergen
Prosjektet omfatter:
Byutvikling, planer for fremtidsbyen Bergen
Areal: 920000m2 / 480.000m2 bebyggelse
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale:
Mark nr.58 2015
BT Nov.2014

Møtet mellom land, by og vann er et enormt potensiale, som nesten ikke er tilstede i vår ellers vakre by. En byutvikling på fjorden, som forlengelse av Sydnes, vil kunne knytte seg på alle eksisterende strukturer i Bergen sentrum, som: kollektivnett, næringsliv, kulturtilbud, undervisningstilbud, handelstilbud og opplevelsestilbud. Dette er en ressursbruk som er avgjørende i en framtidsrettet byutvikling. Videre vil denne byutviklingsmodellen kunne supplere Bergen sentrum med:
– 480.000m2 ny bygrunn
– 170.000m2 eksisterende fylling
– 70.000m2 ny fylling
– 245.000 flytekonstruksjon
– 920.000m2 nytt gulvareal til bolig, næring, offentleg service, kultur og rekreasjon.
– 2.5 km ny sjøkant
– 3.6 km med kanaler,
– 230.000m2 nye byrom
– 270.000m2 næring, kultur og offentleg service
– 5.500 arbeidsplasser
– 9.000 nye leiligheter for 22.000 mennesker
– 5 nye barnehager
– 1 3-paralell 1-10 skole.