Eidsvåg skole

Adresse: Eidsvåg, Bergen
Byggherre: Etat for utbygging, Bergen kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie med enkelt skisseprosjekt
Areal: Romprogram på ca 6800 kvm
Status: Ferdigstilt 2014
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Planprosess med tanke på oppgradering for et større elevantall, teknisk- og funksjonell oppgradering og oppgradering av uteareal. Som ledd i dette er det gjennomført mulighetsanalyse og enkelt skisseprosjekt for tre valgte utbyggingsalternativer.