Enkers Aldershjem

Adresse: Kong Oscarsgate 90, Bergen
Byggherre: Bergen kommune, etat for utbygging.
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie
Areal: eiendom 1437 kvm, 370 kvm bebygd areal
Status: Under utredning
Foto/ill.: Fortunen

Enkers aldershjem har en lang historie, dagens bygning er det fjerde for en institusjon som har eksistert på eiendommen siden 1663. Enkers aldershjem har behov for omfattende rehabilitering/modernisering. Omsorgsformen “aldershjem” er i ferd med å avvikles, og erstattes med sykehjemsplasser, Omsorg Pluss (omsorgsleiligheter med døgnbemanning) eller omsorgsenter.