Fargesetting i Bergen

Fargesetting av by og boligområder er et tema som opptar oss. Det er mange hensyn å ta når en skal fargesette bygninger: bygningens størrelse, historie og tidsepoke, miljøet rundt, materialet den er bygget av, himmelretninger og lys. Alt dette påvirker opplevelsen av fargen. Her er et lite utvalg av bygg og bygningsmiljø i Bergen vi har fargesatt.