Fjell 2020

Adresse: Fjell, Drammen Kommune
Byggherre: Drammen Kommune
Prosjektet omfatter: Planforslag for nybygg og ombygging av barneskole, idrettshall, bydelshus, torg.
Areal: Tomteareal 63350m2, bygningstruktur ca. 10500m2
Status: Under avklaring
Foto/Ill: Fortunen AS

Fortunen har i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter vært med på parallelloppdrag for Drammen kommune, planforslaget Fjell 2020 handler om utvidelse av eksisterende barneskole til et elevtall på 600 elever, idrettshall, bydelshus med bibliotek, kafe, torg og festsal. I tillegg er det ønske om å tilrettelegge for bedre parkering og en mulig sammenkopling til eksisterende butikksenter.
Hovedgrepet Fortunen har arbeidet med er en intern allmenning mellom gammel og ny bygningsstruktur, nye forbindelser til allmenningen som danner spennende møteplasser og gode samlingsarealer.
Deler av prosjektet er tenkt som en rehabilitering / ombygging og tilsvarer ca. 3500m2. Arealet for ny bebyggelse er ca. 7000m2, i tillegg kommer nytt torg og uteoppholdsareal med tverrforbindelser / gater hvor det er tilrettelagt for opphold i et ellers bratt terreng.