Gamle Betanien

  • Betanien 1
  • Betanien 2
  • Betanien 3
  • Betanien 4
  • Betanien 5
  • Betanien 6
  • Betanien 7

Adresse: Kalfarveien 20, Bergen kommune
Byggherre: Viking Holding AS
Prosjektet omfatter: Reguleringsplan /Leiligheter og næringsareal
Areal: 6800 kvm
Status: Planforslag / Reguleringsplan 2010
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale: Hus og Hjem