Gimle Oppveksttun

Adresse: Minde, Bergen
Byggherre: Bergen kommunale bygg
Prosjektet omfatter: opparbeidelse av lekeplass for ny barnehage
Areal: 1500 m2
Status: ferdigstilt desember 2009
Foto/Ill.: Fortunen AS

En del av Gimle ungdomsskole er bygget om til barnehage for 60 barn. Lekeområdet skilles ut fra skoleplassen og er plassert der hvor det er best solforhold.
Tomten var opprinnelig en myr og har vanskelige grunnforhold med grunnvannstand 0,5m under terrengnivå. Konseptet i landskapsplanen er derfor å heve områder for lek som små øyer med ulikt dekke, for å la overflatevann renne fritt til nyanlagte sluk.
Mest mulig av eksisterende vegetasjon, som trær og Rhododendron er tatt vare på og brukt som sentrale elementer i landskapsplanen.