Gjerde barneskole

  • Gjerde-1
  • Gjerde-2

Adresse: Samnanger
Byggherre: Samnanger Kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg, landets første skole med gjennomført oppdriftsventilasjon
Areal: 2000 kvm
Status: Ferdigstilt 1998 / 2013
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale/utmerkelser:
Kåret til landets sunneste skole av Sintef i 2002
Bygget er tildelt ”Stillhetsprisen”
BT Hus&Hjem

Skoleanlegget ligger på Tysse i Samnanger kommune som er en nabokommune til Bergen. Skolen ligger på et sør- og vestvendt platå med utsikt over Samnangerfjorden. Tomten har naturskjønne omgivelser og ligger høyt over og i god avstand fra E68 mellom Trengereid og Tysse. Skoletomten er delt av en kjørbar offentlig gang- og sykkelveg. Siden en vesentlig del av arealet var ubyggbart p.g.a. vanskelige terreng- og grunnforhold, måtte bebyggelsen fordeles på begge sider av vegen. De generelle elevarealene (heimebasene) og skolebibliotek/personalrom har fått en prioritert plassering med orientering mot en felles sør- og vestvendt skoleplass med gode sol- og utsiktsforhold. Klasseromsbygget danner en fondvegg mot et østvendt høyt stup og danner sammen med øvrig bebyggelse skjermede og lune uteplasser delvis under tak.

Målsettinger og virkemidler:
Samnanger kommune vedtok at det skulle legges stor vekt på gode miljøløsninger. Dette gjaldt valg av bygningsmaterialer, energiløsninger og estetisk utforming. Hovedmålet med dette prosjektet var å utvikle en miljøvennlig skole med fokus på naturlig ventilasjon. Det konkrete prosjektet skulle i tillegg til å løse dagens innemiljøproblemer også være et pedagogisk og oppdragende læremiddel for elevene ved skolen (styre eget inneklima). Som delmål ble det satt fokus på aspekter som i direkte interaksjon med hovedmålet kunne gi en ytterligere heving av dette. Det kan nevnes bruk av lavemitterende materialer, energiøkonomisering, luftrensende tiltak og nye bruks- og rengjøringsrutiner. Se eget skriv om ventilasjon