Gloppen ungdomsskole

Adresse: Sandane
Byggherre: Gloppen kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg og ombygging av ungdomsskole
Areal: Totalt 3436 kvm, av dette 850 kvm nybygg
Status: Under bygging
FotoFortunen AS

 

Gloppen ungdomsskule trengte mer plass og hadde behov for rehabilitering og fornyelse av eksisterende bygg. Eksisterende bygningsmasse besto av 3 ulike byggetrinn, alle på ulike nivå. En hovedproblemstilling i dette var universell utforming og helhetstankegang generelt.

Nybygget består av en enkel rektangulær bygningskropp på søyler som forbinder byggetrinn 1 og 3. Nybygget fungerer som en kommunikasjonsåre mellom disse med garderober mot sør og klasserom og grupperom mot nord. Nybygget på søyler fungerer i tillegg som overdekning for uteplasser og utendørs scene. Utendørs scene er koblet med musikkrom. Eksisterende skole hadde i prinsippet ingen brukbare overdekkede uteplasser fra før.

Gode dagslysforhold for alle undervisnings- og oppholdsrom var et viktig tema. Nybygget har bla. et sentralt sammenghengende overlys som slipper dagslys ned til kommunikasjonssone, garderobe og til de bakre delene av alle undervisningsrom lengst fra vindusfasade. Sentralt i nybygget er utgangen, en skjermet utvendig trapp til utearealene, med teknisk rom på plan 3.