Grasdal skole

  • Illustrasjon
  • Plan tegninger

Adresse: Sjøvegen 10, 5918 FREKHAUG
Byggherre: Meland kommune
Prosjektet omfatter: Ombygging av eksisterende skole og tilbygg
Areal: 750m2
Status: Under prosjektering
Foto/Ill.: Fortunen AS

Meland kommune skal bygge ut Grasdal barneskole for å ta imot 62 nye elever de neste fem årene, dette tilsvarer ett nytt areale på ca. 750m2. Fortunen har gjennom mulighetsstudie valgt å bygge ett nytt volum over og rundt eksisterende paviljong og gymsal, dette danner en ny og tydelig hovedinngang for skolen. Det etableres nye avdelinger for kunst og håndverk, mat og helse og personal. Utomhusarealer er også inkludert i prosjekteringen.