Hestavangen

Adresse: Hestavangen, Voss Kommune
Byggherre: Nye Vossevangen AS
Prosjektet omfatter: Redesign byrom
Areal: …kvm
Status: Anbudsprosjekt 2008, ikke realisert
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale: Avisen Hordaland

I forbindelse med planer om underjordisk parkeringsanlegg ønsker man å gi Voss sentrum en ny storstue. Denne skal ha stor fleksibilitet og åpenhet til bruk av ulike arrangementer gjennom hele året. Plassen blir bilfri med en streng linjeføring som skaper orden i byrommet, som idag oppleves utflytende. Ulike soner skiller møblering, varelevering til tilstøtende næring og det indre plassrom. Inspirasjon til gulvet er funnet i vossabunadens svartsøm, som abstraheres til et dekke av slipt, plasstøpt betong og skifer.