Isdalstø regulering

Adresse: Isdalstø, Lindås kommune
Oppdragsgiver: Lindås kommune, Villanger Eiendom AS, Nyhammer Eiendom
Prosjektet omfatter: Detaljreguleringsplan
Areal: 30daa
Status: 1. gangs behandling mai 2010
Foto/Ill.: Fortunen AS

Isdalstø var et sentralt sted i kommunen da sjøen var viktigste transportvei, men har siden 1960tallet vært preget av stagnasjon og forfall. Planen søker å revitalisere stedet med utvikling i retning næring, bolig, strandpromenade og båtplasser. Offentlig tilgjengelighet til strandsonen er hovedfokus for å gjøre Isdalstø til et sted å møtes igjen.