Isdalstø

Adresse: Isdalstø, Lindås kommune
Oppdragsgiver: Lindås Kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsanalyse
Status: Ferdig vår 2009
Foto/Ill.: Fortunen as

Prosjektet er en studie av muligheter for fremtidig utvikling av et tettsted på Lindås, nord for Bergen. Hovedvekt er lagt på fortetting og arealdisponering for bolig, næring, kultur og rekreasjon i nærhet til sjø.