Jernbanetorget i Oslo

Adresse: Oslo sentrum
Byggherre: Statens Vegvesen Region Øst
Prosjektet omfatter: Opprusting av byrom
Areal: 23 600kvm
Status: ferdigstilt mai 2009
Samarbeidspartnere: Norconsult AS v/Gabriele Kozderka Røkenes, MNLA og Katrine Myklestad, MNLA, Cathrine Maske: kunstnerisk utsmykking, Are Røysamb: lysdesign
Foto/Ill.: Norconsult AS, Fortunen AS

Prosjektområdet består av Nygata, Biskop Gunnerusgt, Europrådets plass, Fred Olsensgt, nedre del av Jernbanetorget og Strandgt. Målet har vært å få til en effektiv trafikkavvikling med prioritering av kollektivtrafikk, fotgjengere, bedre tilgjengelighet, enklere orientering, kortere gangavstander samt utforming med vekt på byrom og miljø. Det ytre området defineres som de tilkommende gater til Jernbanetorget. Her er det lagt lys grå granittheller i fallende lengder avgrenset av rød Oslo kantstein. Møblering og treplantinger følger gateløpene. Kjerneområdet omfatter holdeplassområdet i Fred Olsensgt og Jernbanetorget. For å tydeliggjøre byrommet, er gulvet på Jernbanetorget utformet med et gulfarget granittbelegg lagt i romersk forbandt. Kjørearealene er lagt med betongbelegg slipt og gitt en gulfarge tilsvarende granitten. Østbanehallen har fått en ny granitt-trapp utført i Grorudgranitt. Seks belysningsmaster aksentuerer byrommet. Karl Johansgt tydeliggjøres ved å trekke granittløper inn i torget. Hestekastanje og granittbenker samt kunstnerisk utsmykking i benker og bygulv utgjør samligsstedet på torget.