Trestrukturer

Partner Petter Bergerud har permisjon fra Fortunen og er professor i romdesign/interiørarkitektur ved avd. for design på Kunsthøgskolen i Bergen. Der er han blandt annet en glødende engasjert motor i Bergen International Wood Festival.

Noen tidligere prosjekter:
The Bridge: 2014, trestruktur, Bergen
Hunter: 2013, trestruktur, Bergen, samarb. Fylkesmann, Fylkeskommune
Wooden Pavilion: 2013, Seoul, Sør Korea
Mood Catcher
: 2012, trestruktur, 32 meter høy, Bergen, samarb. Fylkesmann, Fylkeskommune
Arigato: 2008, eksperimentell trekonstruksjon, KHiB, Innovasjon Norge, Trefokus, FMAL, m.fl
Spiletårnet: 2007, eksperimentell trekonstruksjon, KHiB, Innovasjon Norge, FMAL, m.fl
Snowtrap: 2007, utendørs-scene Finse, Hotell 1222
Lotus: 2006, Eksperimentell flytende trekonstruksjon, høyde 9 meter. Som scene på Vågen i Bergen. Ny beliggenhet i 2007, Halsvikvågen, Gulen
Spiletårnet: 2005, Barnas Scene under matfestivalen. Bygget av barn i alderen 9-13 år. Høyde 9 meter
Romgloben: 2004, En scene for lyd, lys og farger. Flytende fagverk –konstruksjon, høyde 10 meter. Linjespill og lysvariasjon etter inspirasjon av nordlyset.
Spilegalskap: 2004, Scene for dialog
Romdomen: 2003, Romlig gitterdom, diameter 22 meter, høyde 7 meter

Foto: Pål Hoff