Kode 1

Adresse: Nordahl Brunsgate 9
Byggherre: Kode Kunstmuseene i Bergen
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie av eksisterende museumsbygg
Areal: Ca. 8000 m2
Status: Ferdigstilt 2016
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Mulighetsstudie som viser mulig opprusting og ombygging av museumsbygget KODE 1. Prosjektet omhandler ny romdisponering over 5 etasjer og utforming av kafé, restaurant, resepsjon og infosenter, i tillegg til museumsbutikk og barnerom.