Lærerhøgskolen

Adresse: Landåssvingen 15, Bergen
Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging
Prosjektet omfatter: mulighetsstudie
Areal: ca. 18 000 kvm
Status: Ferdigstilt 2015
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Lærerhøgskolen flyttet i forbindelse med bygging av nytt anlegg til Høgskolen i Bergen, nå Høgskolen på Vestlandet. Vi har utført et studie rundt mulig bruk av det opprinnelig anlegget til Lærerhøgskolen. Anlegget ligger sentralt på Landås og består av tilsammen seks bygninger, som blandt annet inneholder bibliotek, spesialrom for kjemi og fysikk m.fler, gymnastikksaler, basseng, kantine, musikkrom og aula med scene. I tillegg er det et grønt friområde, parkeringsplasser og idrettsanlegg. Studiet undersøker hvordan anlegget kan fordeles på syv aktuelle brukere med deres arealbehov i en samlet harmoni.