Landåshallen

Adresse: Landåsvegen 22, Bergen
Byggherre: Bergen kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie med enkelt skisseprosjekt
Areal: Eksisterende bygg 3690 kvm/ program ca 6000 kvm, 21858 kvm tomt
Status: Ferdigstilt 2015
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Landåshallen er et tydelig funksjonalistisk bygg med samfunnstjenende funksjoner og et tidstypisk formspråk. Hallen fremstår med et særpreget skulpturelt uttrykk der ulike funksjoner eksponeres i fasaden. Landåshallen er et enestående eksempel på et forseggjort og monumentalt samfunnshus fra etterkrigstiden. Som idrettshall har Landåshallen hatt en stor symbolverdi for den sunnhetstanken som lå bak ideen om sunne boliger og oppvekstmiljø for alle, og som var en viktig drivkraft for samfunnsutvikling, byplanlegging og arkitektur på 1950-og-60-talet. Landåshallen er en kombinert idrettshall, møte-og teatersal og svømmehall. Bygningen har fem gymnastikksaler med tilhørende lager-og apparatrom, samt en scene i hovedetasjen.