Litlebergen

Adresse: Meland kommune
Byggherre: Alversund bil og landbruk AS, Litlebergen båtforening, Jan Erik Kolstad AS
Prosjektet omfatter: Regulringsplan for Littlebergen
Areal: 172 349
Status: Reguleringsplan innsendt Okt. 2007
Foto/Ill.: Fortunen AS

Planomtale

Området ligger nord for Bergen, med adkomst på fylkesveg 245, og med tilkomst til private avkjørsler og kommunal veg videre inn i området. Det er etterspørsel etter båtplasser og næringslokaler i denne delen av kommunen,  dette er ønske for utbyggingen.