Minde skole

Adresse: Grønnestølsveien, Bergen
Byggherre: Etat for utbygging, Bergen kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie med planbeskrivelse
Areal: tomt ca 13 600 kvm
Status: Ferdigstilt 2014
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Intensjonen med reguleringsplan for Minde skole og SFO areal er å skape et skole- og SFO-miljø i samordning med omgivelsene (Bergen sentrum, Mindemyren, Fjøsanger, fjord og fjell) som vil gi enkel og sikker tilgang til skole og SFO, og støtte skolens mål om rekreasjon og tid utendørs, universell utforming , beskytte og utvikle eksisterende historisk identitet på skolen og i området. Plassering av SFO må ta hensyn til skolens utendørs- og innendørsrom, og kommunikasjon der imellom. Plassering og utforming av inne- og uterom må knyttes til terreng og klimaforhold og generelt løse problemet  mangel av uterom.