Mulenbanen / Varegghallen

Adresse: Mulen, Bergen
Byggherre: Bergen kommune, Idrettsetaten
Prosjektet omfatter: Utredning og detaljregulering
Areal: ca. 9.000 kvm
Status: Revidert planprogram er kunngjort, frist for merknader/kommentarer er 20.01.2015
Foto/Ill.: Fortunen AS

Prosjektet omfatter, fra øverst til nederst: kunstgressbane på 40×60 meter, barnehage med plass for 80 barn, flerbrukshall med garderobeanlegg og tribuner, nærmiljøarealer og parkeringshus. Planprosessen omfatter tilpassing til kulturminner, friluftsarealer, trafikksikkerhet og naboskap.