Nye Holen skole

Adresse: Laksevåg, Bergen
Byggherre: Etat for utbygging, Bergen kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie med enkelt skisseprosjekt
Areal: ca 9000 kvm
Status: Under arbeid pr.2016
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Planprosess med tanke på oppgradering for et større elevantall, teknisk- og funksjonell oppgradering og oppgradering av uteareal. Som ledd i dette er det gjennomført mulighetsanalyse og enkelt skisseprosjekt for fem valgte utbyggingsalternativer. Alternativene er vurdert i forhold til: økonomi – kort og lang sikt, pedagogisk ramme, stedskarakter og vernehensyn.