Nygård barnehage

Navn på prosjekt: Nygård barnehage
Adresse: Nygård, 4580 Lyngdal
Byggherre: Lyngdal kommune
Hva prosjektet omfatter: Detaljregulering, i tillegg til opprusting av eksisterende barnehage med nybygg
Areal: Detaljregulering på 8,3 daa og tilbygg på 490 kvm
Status: Pågående
Foto/Illustrasjon kreditering: Fortunen AS

Nygård barnehage ligger på uregulert tomt og skal derfor detaljreguleres. I tillegg skal eksisterende bygning opprustes og nytt tilbygg etableres. Nygård barnehage bli bygget i 1989 med en barnehagekapasitet på 105 plasser. Den eksisterende barnehagen skal opprustes samtidig som den skal utvides med et tilbygg på 400 kvm for å øke barnehagekapasiteten.