Sagstad skole

  • Illustrasjon
  • Plan 1
  • Plan 2

Adresse: Sagstadvegen 76, 5918 FREKHAUG
Byggherre: Meland kommune
Prosjektet omfatter: ROmbygging av eksisterende skole og tilbygg
Areal: 1600 m2
Status: Under prosjektering
Foto/Ill.: Fortunen AS

Meland kommune skal bygge ut Sagstad barneskole for å ta imot 84 nye elever de neste 5 årene, dette tilsvarer et nytt areale på ca. 1600m2. Fortunen har gjennom mulighetsstudie valgt en løsning med delvis omprosjektering av eksisterende areal for bedre logistikk i møte med ny struktur. Det er også behov for å tilrettelegge for ny personalavdeling, denne er lagt til andre etasje i nytt bygg, og tidligere personalarealer er omgjort til undervisning. Det er foretatt utvendige grep for å tilrettelegge for bedre og tydeligere møteplasser, områder for aktive og rolige aktiviteter, samt en samlingsarena/ amfi hvor hele skolen kan samles ved utvendige arrangementer.