Sletten

Navn på prosjekt: Sletten
Adresse: Sletten, Bergen
Byggherre: Bergen kommune
Hva prosjektet omfatter: Mulighetsstudie av samlokalisering av offentlige bygg
Areal: 137 000 kvm
Status: Ferdigstilt 2015
Foto/Illustrasjon kreditering: Fortunen AS

Hensikten med arbeidet er å belyse muligheter for samlokalisering av offentlige funksjoner i området Sletten/Slettebakken, og hvordan en samlokalisering kan bidra til å styrke knutepunkter i senterstrukturen. Det er vektlagt å kombinere skole og idrett, men det kan også være aktuelt å samlokalisere barnehage, eldreomsorg, kulturtilbud og private boliger.