Søråshagen

Adresse: 5239 Rådal
Byggherre: ATR Eiendom
Prosjektet omfatter: Boliger, 42 leiligheter fordelt på 7 hus
Areal: Totalt BRA ca 3500 kvm
Status: Ferdigstilt 2012
Foto/Ill.: Illustrasjoner fra salgsbrosjyre

Salgsbrosjyre

En hovedmålsetning i dette prosjektet har vært å gi alle leiligheter gode utsikts- og lysforhold. Det benyttes derfor mye glass for å åpne opp for sol og utsikt. Et annet viktig moment har vært å minimalisere innsynet melom leilighetene. Private uteplasser er løst som rommelige balkonger og takterrasser. Søråshagen har fått et utrykk og en utforming spesielt designet for de naturgitte betingelser som dette området byr på. Gode oppholdsarealer ute er svært viktig den generelle bokvaliteten. Et godt sted å bo handler ikke om hus alene, men om en helhetstankegang for kvaliteter inne og ute.