Planprogram for Laksevåg

Navn på prosjekt: Strategisk planprogram for Laksevåg
Adresse: 5160 Laksevåg
Byggherre: Bergen kommune
Hva prosjektet omfatter: Byutvikling ved Laksevåg
Areal: 29 000 dekar
Status: Pågående
Illustrasjon kreditering: Fortunen AS
Presseomtale: BA 12. november 2016

Prosjektet legger til rette for en god hverdag med sosiale møteplasser, handel, rekreasjon, skole og jobb innen kort avstand. Det skapes gode forbindelser på tvers av området, slik at øvre og nedre del av Laksevåg knyttes sammen.