Varhaug Skole

Adresse: Pilevegen 1, 4368 Varhaug
Byggherre: Hå kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg og renovering, ny opparbeidelse av uteområdet.
Areal: eks 2465 kvm, nytt 1910 kvm
Status: Ferdigstilt 2010
Foto/Ill.: Fortunen AS

Varhaug Skule er en 3 parallell barneskole. Den gamle Varhaug skule besto av 4 byggetrinn, bygget over en periode på 20 år, den siste i 1976. Skolen led av plassmangel og av lange kommunikasjonslinjer. En hovedmålsetting var mer plass, men også funksjonalitet til ny bruk og ny pedagogikk. Arkitekt har hatt et nært samarbeid med vaktmester og det pedagogiske personalet ved skolen. Dette medførte bla. i en omorganisering av skolen. Generelle undervisningsarealer har et relativt tett naboskap, mens formingsarealer og spesialrom ligger i litt gangavstand. Administrasjonen med personalrom ligger sentralt i den nye skolen. I tilknytning til personalrommet ligger avdeling for heimkunnskap og amfi. Foajeen er bindeleddet mellom ny og gammel bebyggelse. Ytterveggen i biblioteket er revet og danner nå med andre nyetablerte fellesfunksjoner. Målsettingen her var å skape et felles oppholdssted og en samlingsarena for de store anledninger. Nybygget har i prinsippet ingen korridor. Nye overdekkete svalganger fungerer som kommunikasjonsarealer, solavskjerming og leskur. Dette prinsippet har Fortunen AS benyttet tidligere og tilbakemeldingen, så langt, har vært utelukkende positive.