Vasshjulet i Losby

Adresse: Losby, Lørenskog kommune
Byggherre: Lørenskog kommune
Prosjektet omfatter: Vernebygg og scene, samt amfi og terrengbearbeiding
Areal:
Status: Konkurransebidrag levert høst 2008
Foto/Ill.: Fortunen as

Vårt prosjekt har to hoveddeler, «det indre anlegg», området rundt Vasshjulet, som er det konkurransen i hovedsak ber om svar på, og «det ytre anlegg», vårt forslag til utvikling av veien frem mot Vasshjulet, med diverse landsskapsopplevelseselementer. Vi ønsker å skape en arena rundt hjulet, som opprettholder sin karakter av stillhet og ro, kombinert med et moderne anlegg for konserter, teater og arrangementer av varierende karakter. Slik vi leser programmet, er det å skape en antikvarisk beskyttelse av vasshjulet et viktig mål, men konkurransens hovedmål synes snarere å etablere en arena for små og stemningsfulle arrangementer i tilknytning til det karakterfulle stedet. Vi har valgt å løse disse funksjoner som enkeltelementer lagt under en sammenhengende takkonstruksjon. Enkeltfunksjoner kan taes bort, reduseres, økes eller videreutvikles. På denne bakgrunn har vi søkt å lage et anlegg som, er robust i både omfang og uttrykk, som kan fremstilles ved relativt enkel teknologi, som kan dra nytte av lokale ressurser på ulikt vis.