Veiten 3

Adresse: Veiten 3
Byggherre: Bergen Næringsråd
Prosjektet omfatter: Idèkonkurranse
Areal: 
Status: Ferdigstilt
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Idékonkurransen omhandlet å ta vare på eksisterende bygningsvolum ved å transformere og gi ny bruk til bygget i form av blant annet et museum og annen næringsvirksomhet.