Vestre Torggate

Adresse: Vestre Torggate 3, 5, 7 og 9
Byggherre: Simonnæsgården AS
Prosjektet omfatter: Etablering av uteservering i verneverdig kulturminnemiljø
Areal: 220 m2
Status: Under arbeid
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Prosjektet ønsker å forsterke det visuelle grønne draget fra Johanneskirken via Torgallmenningen og videre opp mot Fjellsiden. Dette er en historisk viktig akse i sentrumskjernen av Bergen, og den gir en spektakulær opplevelse av byen, topografien og landskapet. Etableringen av uteservering i Vestre Torggate vil være med på å forsterke opplevelsen av byen.